Privacyverklaring – Podoschoeisel – Tilburg

Podoschoeisel

Header afbeelding

Freefeet Team

Ons team staat voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn!

 

Cursus data

Userdagen:

  • Vrijdag 29 november 2024

Zie hier  voor meer informatie over de userdagen en klik hier voor de beginnerscursussen.

Therapeutic Footwear

Freefeet website

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Freefeet. U dient zich ervan bewust te zijn dat Freefeet niet verantwoordelijk is voor de Privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website, en/of de diensten van Freefeet geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Freefeet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Freefeet gaat dan ook op een integere, transparante en zorgvuldige manier om met deze gevoelige gegevens van haar klanten, medewerkers en relaties zodat ze een veilig en gerust gevoel behouden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van uw gegevens aan derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld mits anders is aangegeven in deze privacy verklaring. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzage in onze keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle personen waarvan wij gegevens verzamelen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Gebruik van persoonsgegevens bij onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Freefeet of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij ons aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van Freefeet, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek

Personalisering van onze websites

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze diensten te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning ( Indien van toepassing )

We kunnen persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product. Daarnaast bieden we op onze websites “Live Chat”-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites navigeert. De persoonsgegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring. ( Special )

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan ons verstrekte informatie door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

Sollicitaties

Als u bij Freefeet solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van ons is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie binnen Freefeet gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in het dossier houden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Freefeet of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Freefeet of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Zlippo BV implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. ( Special )

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?

Freefeet koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het klantnummer of factuurnummer) om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Deze gegevens worden door onze klanten aan ons vertrekt. Freefeet publiceert nooit zonder toestemming persoonsgegevens.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaar termijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland. ( Indien van toepassing )

Freefeet is een organisatie met grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Als zodanig kunnen wij informatie over u binnen Freefeet uitwisselen en die informatie overbrengen naar andere landen ter wereld waar we zaken doen. Dergelijke uitwisseling vindt plaats in samenhang met het boven vermelde gebruik en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring is gericht op de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar uw informatie minder goed wordt beschermd door de wet, Freefeet uw informatie desondanks op de hier beschreven manier zal behandelen.

Indien Freefeet, voor de onderstaande doelen, uw informatie overbrengt buiten het land waarin de informatie is verzameld, zal Freefeet zich aan de geldende wetgeving houden. Bij gegevens die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie maakt Freefeet voor dit doel gebruik van een veelheid aan mechanismen voor gegevensoverdracht (waaronder modelcontractbepalingen). Freefeet voldoet aan het EU-US Privacy Shield framework, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden verzameld. Feefeet bevestigd te voldoen aan de EU-US

Privacy Shield beginselen inzake kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die Freefeet van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. U kunt ons bereiken via mail op mailadres persoonsgegevens@zlippo.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die klant of leverancier zijn bij Freefeet of in dienst zijn van Freefeet.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Freefeet
Dragonstraat 21
5044 HR Tilburg
persoonsgegevens@allesovervoeten.nl